EUROPEAN PARLIAMENT CITIZENS AWARD 2014

European Citizen’s Prize: acknowledging people’s contributions to Europe
 
They are the ones who make Europe a better place: 47 people and organisations from all over the EU received the European Citizen’s Prize at a ceremony in Brussels on 25 February as an award for their contributions to European cooperation and the promotion of common values. This included anything from defending the rights of vulnerable groups in society, to working to improve knowledge of EU law and policies, fighting extremism and promoting tolerance and dialogue.
 
EP vice-president Sylvie Guillaume (S&D, France), who is the chair of the awarding jury, said during the ceremony: “Despite the crisis and the rise of euro scepticism, European citizens are still there to defend a European model based on rights, justice and democracy. Of course, no reward will ever be enough to acknowledge the work you have done and your personal involvement. But at least, the European Parliament is here to shed a light on these successful projects. Citizens have a voice and this prize can show we are listening to them.”
 
Sylvie GUILLAUME , Hannes SWOBODA
 
Brusscels  group photo
 
photo Brusscels
 

 
PRESS RELEASE – Saturday 7th February 2015
MEPs present the European Citizen’s Prize to Hospice Malta

Citizen's Prize 1

 

Hospice Malta was yesterday awarded the European Parliament’s Citizen’s Prize for 2014 in a ceremony hosted by the European Parliament Office at Dar l-Ewropa, Valletta. The organisation had been jointly nominated for this year’s prize by all six Maltese MEPs.
 
Hospice Malta Chairperson Lora Cascun thanked the MEPs for their nomination and lauded the team that makes up the organisation. “The ‘citizen’ in this case is the management, our professional staff, all our voluntiers, and most of all the patients themselves as well their relatives who benefit from our services”, she said. Cascun announced that Hospice Malta is currently seeking to expand the services it offers in order to support patients with different conditions.
 
Cascun said that Hospice Malta believes in the human life and in the dignity of the patient. “We firmly believe that everybody should have access to palliative care.”
 
The Maltese MEPs decided to nominate this movement “to reward their noble efforts in providing care to so many patients and their families. Hospice values each one of them as unique individuals, irrespective of their race, religion or lifestyle”.
 
All MEPs present at the ceremony showed their appreciation for the services Hospice Malta offers. “This is a prize for the respite and solidarity you provide to patients and relatives alike,” said Therese Comodini Cachia whilst thanking all those involved in the organisation.
 
All six MEPs had agreed on a joint nomination for the Citizen’s Prize. “In politics we can act together to being about positive outcomes. This award is only a token to show how proud we are of your contribution”, said Miriam Dalli.
 
Roberta Metsola spoke about the importance of ensuring the patients’ dignity and to provide them with a good quality of life until the very end. “Hospice does precisely this and more. It also has is own educational initiatives through courses in palliative care”, she said.
 
Marlene Mizzi expressed her gratitude for the support Hospice offers in very difficult moments for patients and their relatives. “I am proud we can express this gratitude publicly. Do not thank us, we ought to thank you”.
 
Volunteering has a strong tradition in Europe and goes back to its various forms, from the monasteries to the knights hospitallers, remarked Alfred Sant. “Today we speak of a lay and secular social model in which both individual and the state provide such welfare. Hospice has gone a step further by professionalising its services and combining that with volunteering”, he concluded.
 

The European Parliament’s Citizen’s Prize
 
The European Citizen’s Prize was launched by Parliament in 2008 to recognize exceptional achievements by Europeans. The Citizen’s Prize can be given for activities that either facilitate cross-border cooperation within the EU or promote better mutual understanding and closer integration between citizens and member states. It can also be awarded for day-to-day activities reflecting the values enshrined in the EU’s charter of fundamental rights.
 
Every year, each MEP has the right to nominate one candidate. Past winners from Malta include Chris Delicata (International Diabetes Federation – European Region), Rev. Victor Grech (Dar tal-Providenza) and Puttinu Cares.
 
The European laureates will now be selected by a Chancellery set up by the European Parliament, presided by the President. The European Laureates will be announced in a ceremony in Brussels taking place on the 25th February 2015.
 
 
 

STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA – Is-Sibt 7 ta’ Frar 2015
L-MEPs jippreżentaw il-Premju għaċ-Ċittadin 2014 lil Hospice Malta

Hospice Malta team

 

Ilbieraħ fligħaxija Hospice Malta ġew ippreżentati bil-Premju Ewropew għaċ-Ċittadin għall-2014 f’ċerimonja organizzata mill-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f’Dar l-Ewropa, il-Belt Valletta. Il-Hospice ġiet nominata għall-premju ta’ din is-sena mis-6 MEPs Maltin kollha flimkien.
 
Iċ-Chairperson Lora Cascun irringrazzjat lill-MEPs u faħħret il-kontribut ta’ dawk kollha li flimkien iżommu lill-għaqda għaddejja. “Iċ-‘ċittadin’ f’dan il-każ huwa l-management, l-istaff professjonali tagħna, il-voluntiera kollha, u fuq kollox il-pazjenti nfushom u qrabathom, li jibbenefikaw mis-servizzi li noffru”. Cascun ħabbret li l-Hospice Malta qiegħda tipprova testendi s-servizzi tagħha biex tkun tista’ toffri sostenn lil aktar pazjenti li jkollhom kundizzjonijiet varji.
 
Hospice Malta temmen fil-ħajja umana u fid-dinjità tal-pazjent, u li kulħadd għandu jkollu aċċess għall-kura palljattiva, qalet Cascun.
 
L-MEPs Maltin innominaw lil din l-organizzazzjoni “biex jippremjaw l-isforzi nobbli tagħhom fl-għoti tal-kura lil bosta pazjenti u l-familji tagħhom. Il-Hospice ipoġġi valur kbir fuq kull wieħed u waħda minnhom bħala individwi uniċi, irrispettivament mir-razza, reliġjon jew l-istil ta’ ħajja tagħhom”.
 
F’intervent qasir l-MEPs preżenti faħħru l-ħidma tal-Hospice. “Huwa premju għall-wens u s-solidarjetà li tagħtu”, qalet Therese Comodini Cachia filwaqt li rringrazzjat lil kull min b’xi mod huwa involut f’din l-għaqda.
 
L-MEPs mill-ewwel qablu dwar din in-nomina. “Fil-politika kapaċi ningħaqdu għal affarijiet pożittivi. Dan ir-rikonoxximent hu biss sinjal ta’ kemm aħna kburin bikom”, qalet Miriam Dalli.
 
Roberta Metsola tkellmet dwar l-importanza li “l-pazjent jibqa’ jingħata d-dinjità sal-aħħar ta’ ħajtu biex sal-aħħar ikollu kwalità tal-ħajjja xierqa. Il-Hospice tagħmel dan u aktar, anki fuq livell edukattiv permezz ta’ korsijiet u kwalifiki li toffri l-organizzazzjoni”.
 
Marlene Mizzi min-naħa tagħha wriet l-apprezzament tagħha għall-għajnuna li tingħata f’mumenti daqhekk diffiċli għall-pazjenti u qrabathom. “Jiena kburija li din il-gratitudni qed nesprimuha b’mod pubbliku. Tirringrazzjawx lilna, aħna għandna nirringrazzjaw lilkom”.
 
It-tradizzjoni tal-volontarjat ġejja mill-bogħod fl-Ewropa, osserva Alfred Sant. Mill-monasteri sal-kavallieri infermiera, biex “illum nitkellmu dwar mudell socjali lajk u sekulari fejn l-individwu imma anki l-istat flimkien jipprovdu dik l-għajnuna”.Il-Hospice illum hija wkoll aktar professjonali u laħqet il-bilanċ bejn dik il-professjonalizzazzjoni u l-volontarjat, temm jgħid.
 

Il-Premju tal-Parlament Ewropew għaċ-Ċittadin
 
Il-Premju Ewropew għaċ-Ċittadin tnieda mill-Parlament Ewropew fl-2008 biex jiġu rikonoxxuti kisbiet eċċezzjonali minn persuni Ewropej. Il-Premju għaċ-Ċittadin jista’ jingħata għal attivitajiet li jiffaċilitaw kooperazzjoni transkonfinali fl-UE jew li jippromwovu ftehim reċiproku aħjar u integrazzjoni eqreb bejn iċ-ċittadini u l-istati membri. Jista’ jingħata għal attivitajiet ta’ kuljum li jirriflettu l-valuri minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.
 
Kull sena, kull MEP għandu d-dritt li jinnomina kandidat wieħed. Ir-rebbieħa fil-passat minn Malta jinkludu lil Chris Delicata (Federazzjoni Internazzjonali tad-Dijabete – Reġjun Ewropew), Dun Victor Grech (Dar tal-Providenza) u Puttinu Cares.
 
In-nominati Ewropej mid-diversi pajjiżi issa jintgħażlu mill-Kanċellerija stabbilita mill-Parlament Ewropew, ippresjeduta mill-President tal-istess Parlament. Ir-rebbieħa fuq livell Ewropew jitħabbru f’ċerimonja fi Brussell li ser issir fil-25 ta’ Frar 2015.